Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN

22.02.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK zostaje zamknięty dla interesantów od dnia 22.02.2021 r. do odwołania.

Korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną mzk@mzk-polanica.pl

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami.

W sprawach BARDZO PILNYCH proszę kontaktować się z Dyrektor ds. technicznych
Marcinem Moskalem pod numer tel. 607 580 404

02.12.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 03.12.2020 r. otwiera się na interesantów z tym, że sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejke przed biurowcem. Osoba ta musi posiadać maseczkę lub inne zabezpieczenie chroniące usta i nos. Po wejściu obowiazkowa jest dezynfekcja rąk.

Jednoczesnie informujemy, że od 14.12.2020 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami w zwiazku z tym prosimy o odbieranie kodów w Biurze Obsługi Klienta.
UWAGA! WORKI BEZ KODÓW NIE BEDĄ ODBIERANE

20.11.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Dostawa przepływomierzy

14.10.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK zostaje zamknięty dla interesantów od dnia 14.10.2020 r. do odwołania.

Korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną mzk@mzk-polanica.pl

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta – 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 70 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

18.05.2020 r.

SEGREGACJA

30.04.2020 r.

I NFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRACY MZK

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje, że od 4 maja 2020 r. otwiera się na interesantów, ale pod pewnymi obostrzeniami:

- sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejkę przed biurowcem

- osoba ta musi posiadać maseczkę lub inne zabezpieczenie chroniące usta i nos

- po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, automat do dezynfekcji znajduje się przy BOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju od 04.05.2020 r. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00. Jednocześnie informujemy, że od 04.05.2020 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami
UWAGA! OD 11.05.2020 R. WORKI BEZ KODÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE
Kody i worki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Od 04.05.2020 r. dla klientów zostaje otwarty Oddział Wodociągów i Kanalizacji od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00
Interesanci będą przyjmowani POJEDYNCZO w biurze Oddziału w Szalejowie Górnym 151 (oczyszczalnia ścieków).
Zostaje też wznowiony odczyt wodomierzy przez odczytywacza.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

30.03.2020 r.

WYSTAWKA

11.03.2020 r.

I NFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY MZK

  Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa (COVID-19), mając na względzie komunikaty Wojewody Dolnośląskiego, sztabu kryzysowego Starostwa Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 11.03.2020 r. w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
od dnia 12.03.2020 r. do   O D W O Ł A N I A
pracuje ale bez przyjmowania interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta - 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji - 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta - 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami, natomiast Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 nie będzie przyjmował odpadów.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 17 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

  Zawieszamy fizyczne odczytywanie wodomierzy. Prosimy o podawanie stanów przez stronę internetową MZK

PODAJ ODCZYT WODOMIERZY

lub e-mailem katarzyna.jaroszewicz@mzk-polanica.pl. W przypadku braku odczytu będziemy fakturować zużycie na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

20.01.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Ubezpieczenie mienia i OC

22.10.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup koparek

27.09.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup paliw 2

18.07.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2019 r.
zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy miejskiej Polanica-Zdrój
, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.41.2019.PK z dnia 16.07.2019 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

21.06.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup paliw

21.06.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Rozwiązania GIS 3D

26.04.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego zlokalizowanego”
przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Projekt przebudowy