Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN

12.06.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Leasing używanego pojazdu bazowego
z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., z opcją wykupu”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zamiatarka 2

10.06.2015 r.

UWAGA ZMIANA CEN! Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.07.2015 r.
wchodzi nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój.
Z nowymi cenami można zapoznać sie na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Z całością Taryfy w formacie pdf można zapoznać sie na podstronie DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

08.06.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż: samochodu ciężarowego Mercedes-Benz 1827 oraz zabudowę haka typ RK 13.55
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Sprzedaż Mercedesa, haka

03.06.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na "Leasing używanego
pojazdu bazowego z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z opcją wykupu".
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zamiatarka 2

04.05.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opłatę za użyczenie wraz z obsługą części
Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1
w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój przez Zamawiającegou”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Stacja przeładunkowa

01.04.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na opłatę za użyczenie wraz z obsługą
części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za przyjęcie
i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój
przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Stacja przeładunkowa

27.01.2015 r.

ZDNIEM DZISIEJSZYM WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NAKLEJONYCH
KODÓW KRESKOWYCH, NIE BĘDĄ ODBIERANE Z NIERUCHOMOŚCI
.

08.01.2015 r.

J ak co roku w styczniu gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
popiera tę piękną ideę i serdecznie zaprasza na Miejski 23. Finał WOŚP w dniu 11 stycznia 2015 r.

WOŚP

27.10.2014 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Instalacja grzewcza

20.10.2014 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ogłasza wszczęcie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Instalacja grzewcza

29.07.2014 r.

U  waga!
Zmiana w harmonogramie wywozu odpadów od PONIEDZIAŁKU 4 SIERPNIA 2014 r.
Z nowym harmonogramem można zapoznać się na podstronie prawie Wszystkie informacje o wywozie odpadów...
Ulotki informujące o zmianach będą dostarczone do skrzynek pocztowych.
Zmianie ulega dzień tygodnia wywozu odpadów dla poszczególnych ulic.

04.06.2014 r.

Z  dniem 01.07.2014 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

30.04.2014 r.

Z  dniem 01.04.2014 r. nastąpiła zmiana cennika świadczonych usług
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. Z nowymi stawkami można
zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Usługi

17.03.2014 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Nadzór inwestorski

04.03.2014 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji
do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków
w Szalejowie Górnym. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Budowa kompostowni 3