Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN

28.09.2023 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje,
że z dniem 05.10.2023 r. zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój
,
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RZT.70.95.2022 z dnia 25.09.2023 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

16.12.2022 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę w ramach leasingu operacyjnego
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 26000 kg.
Link do Platformy E-zamówienia, na której będą udostępniane dokumenty zamówienia
oraz wszelkie informacje związane z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-01338acc-7ace-11ed-94da-6ae0fe5e7159

10.10.2022 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza
potencjalnych wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zamówienie
oprogramowania ERP wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Oprogramowanie klasy ERP

07.09.2022 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym pn.
"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200,38 kWp na terenie
oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, Gmina Kłodzko"

Link do Platformy E-zamówienia, na której będą udostępniane dokumenty zamówienia
oraz wszelkie informacje związane z postępowaniem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d25ecaae-29f4-11ed-9171-f6b7c7d59353

24.03.2022 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w zamówieniu publicznym pn.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica–Zdrój
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Polanica–Zdrój

01.03.2022 r.

OTWARCIE MZK

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 01.03.2022 r. otwiera się na interesantów z tym, że osoba ta musi posiadać maseczkę. Po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

08.02.2022 r.

OTWARCIE

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 08.02.2022 r. otwiera się na interesantów z tym, że sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejke przed biurowcem. Osoba ta musi posiadać maseczkę. Po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

Jednoczesnie informujemy, że od 14.02.2022 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami w zwiazku z tym prosimy o odbieranie kodów w Biurze Obsługi Klienta.
UWAGA! WORKI BEZ KODÓW NIE BEDĄ ODBIERANE

27.01.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
w spr. funkcjonowania spółki, obsługi klientów oraz realizacji zadań w okresie obowiązującego stanu epidemii

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce wraz z wymogami i obostrzeniami sanitarnymi wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także zwiększenie się ilości zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na Covid-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów, ogłasza się co na stępuje:

od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania:

— siedziba oraz oddziały MZK zostają zamknięte dla interesantów,

— korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną mzk@mzk-polanica.pl

— odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami,

— odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
    74 865 17 70 Biuro Obsługi Klienta
    74 865 17 80 Sekretariat

— wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

    Biuro Obsługi Klienta – 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

    Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

    Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

    Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

11.01.2022 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 01.01.2022 r. Uchwałą Zarządu zmienia się Cennik produktów i usług świadczonych przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. - z nowym cennikiem można zapoznać się na podstronie
CENNIKI -> Produkty i usługi

11.01.2022 r.

M owy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 r. znajduje się na podstronie WYWÓZ ODPADÓW lub do pobrania w formie pdf Harmonogram

08.03.2021 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 08.03.2021 r. otwiera się na interesantów z tym, że sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejke przed biurowcem. Osoba ta musi posiadać maseczkę. Po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

Jednoczesnie informujemy, że od 15.03.2021 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami w zwiazku z tym prosimy o odbieranie kodów w Biurze Obsługi Klienta.
UWAGA! WORKI BEZ KODÓW NIE BEDĄ ODBIERANE

22.02.2021 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK zostaje zamknięty dla interesantów od dnia 22.02.2021 r. do odwołania.

Korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną
mzk@mzk-polanica.pl

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami.

W sprawach BARDZO PILNYCH proszę kontaktować się z Dyrektor ds. technicznych
Marcinem Moskalem pod numer tel. 607 580 404

02.12.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że od 03.12.2020 r. otwiera się na interesantów z tym, że sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejke przed biurowcem. Osoba ta musi posiadać maseczkę lub inne zabezpieczenie chroniące usta i nos. Po wejściu obowiazkowa jest dezynfekcja rąk.

Jednoczesnie informujemy, że od 14.12.2020 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami w zwiazku z tym prosimy o odbieranie kodów w Biurze Obsługi Klienta.
UWAGA! WORKI BEZ KODÓW NIE BEDĄ ODBIERANE

20.11.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Dostawa przepływomierzy kołnierzowych elektromagnetycznych wraz z dodatkowym osprzętem
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Dostawa przepływomierzy

14.10.2020 r.

Z uwagi na zagrożenie epidemią COVID-19 w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK zostaje zamknięty dla interesantów od dnia 14.10.2020 r. do odwołania.

Korespondencję można zostawić w skrzynce na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biurowca przy ul. Spacerowej 2, tradycyjną pocztą lub elektroniczną mzk@mzk-polanica.pl

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta – 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej – 74 865 17 86, ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji – 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta – 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 70 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

18.05.2020 r.

SEGREGACJA

30.04.2020 r.

I NFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRACY MZK

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje, że od 4 maja 2020 r. otwiera się na interesantów, ale pod pewnymi obostrzeniami:

- sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejkę przed biurowcem

- osoba ta musi posiadać maseczkę lub inne zabezpieczenie chroniące usta i nos

- po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, automat do dezynfekcji znajduje się przy BOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju od 04.05.2020 r. będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00. Jednocześnie informujemy, że od 04.05.2020 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami
UWAGA! OD 11.05.2020 R. WORKI BEZ KODÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE
Kody i worki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Od 04.05.2020 r. dla klientów zostaje otwarty Oddział Wodociągów i Kanalizacji od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00
Interesanci będą przyjmowani POJEDYNCZO w biurze Oddziału w Szalejowie Górnym 151 (oczyszczalnia ścieków).
Zostaje też wznowiony odczyt wodomierzy przez odczytywacza.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

30.03.2020 r.

WYSTAWKA

11.03.2020 r.

I NFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY MZK

  Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa (COVID-19), mając na względzie komunikaty Wojewody Dolnośląskiego, sztabu kryzysowego Starostwa Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 11.03.2020 r. w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
od dnia 12.03.2020 r. do   O D W O Ł A N I A
pracuje ale bez przyjmowania interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta - 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji - 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta - 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami, natomiast Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 nie będzie przyjmował odpadów.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 17 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

  Zawieszamy fizyczne odczytywanie wodomierzy. Prosimy o podawanie stanów przez stronę internetową MZK

PODAJ ODCZYT WODOMIERZY

lub e-mailem katarzyna.jaroszewicz@mzk-polanica.pl. W przypadku braku odczytu będziemy fakturować zużycie na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

20.01.2020 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Ubezpieczenie mienia i OC

22.10.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup koparek

27.09.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup paliw 2

18.07.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2019 r.
zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy miejskiej Polanica-Zdrój
, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.41.2019.PK z dnia 16.07.2019 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

21.06.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup paliw

21.06.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Rozwiązania GIS 3D

26.04.2019 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego zlokalizowanego”
przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Projekt przebudowy