Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Logo MZK

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Puchniak

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Katarzyna Szmaglińska

Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Lach

Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Ochocki

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Świstak


ZARZĄD

Prezes Zarządu

Jacek Tyniec


PROKURENT

Dyrektor ds. technicznych

Marcin Moskal