Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
BOK
KOMUNIKATY SMS W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.
WYWÓZ ODPADÓWKOMPOLODCZYTY WODOMIERZYANKIETA

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Spółki. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail iod@mzk-polanica.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności.

Adres
Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
Godziny pracy
w dni robocze
od 7:00 do 15:00
Rachunek bankowy
19 1020 3668 0000 5102 0463 0747
PKO Bank Polski SA
Centrala - sekretariat
tel. 74 865 17 80
faks 74 865 17 77
e-mail mzk@mzk-polanica.pl
Prezes Zarządu
godziny przyjęć interesantów
wt. od 11:00 do 13:00
 pt. od   8:00 do 10:00
Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Strycharz
tel. 74 865 17 80
e-mail iod@mzk-polanica.pl

Kierownicy oddziałów

Ryszard Banach
Kierownik Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 74 865 17 86     kom. 667 662 066
e-mail ryszard.banach@mzk-polanica.pl

Robert Szymkiewicz
Kierownik Oddziału Oczyszczania Miasta
tel./faks 74 868 14 84     kom. 605 427 732
e-mail robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Łukasz Misiak
Z-ca Kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
tel./faks 74 868 13 94     kom. 607 030 616
e-mail lukasz.misiak@mzk-polanica.pl
≡   Projekt Mirosław Bernatowicz dla MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.   2007—2020   ≡