Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

DRUK NR 1

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

DRUK NR 2

Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.

DRUK NR 3

Wniosek o zamontowanie lub oplombowanie wodomierza odliczajacego do pamiaru wody na cele podlewania ogrodu przydomowego.

DRUK NR 4

Formularz rejestracyjny w systemie SMS-owej informacji.

DRUK NR 5

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług komunalnych w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków.

DRUKI NR 6

Druk 6a - Oświadczenie o przydzieleniu Telefonicznego kodu dostępu
Druk 6b - Oświadczenie o wycofanie Telefonicznego kodu dostępu
Druk 6c - Oświadczenie o zmianie Telefonicznego kodu dostępu

DRUKI NR 8

Zgoda na wystawianie i udostępnianie e-faktur drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zgoda na komunikację z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości SMS