Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Taryfa 05.10.2023 – 04.10.2026

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój

Wprowadzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RZT.70.95.2022 z dnia 25.09.2023 r.)

Uchwał Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr II/16/2022 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 lutego 2022 roku,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.03.2022 r. poz. 1322

Taryfa 01.08.2019 – 31.07.2022

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój

Wprowadzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.41.2019.PK z dnia 16.07.2019 r.)

Uchwał Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie zmiany

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr I/4/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.02.2019 r. poz. 942

Uchwał Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr XIV/92/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 roku,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.01.2019 r. poz. 181

Taryfa 09.06.2018 – 08.06.2021

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój

Wprowadzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.45.2018.PK z dnia 15.05.2018 r.)

Taryfa 01.07.2017 – 30.06.2018

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Uchwała Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Regulamin udostępniania danych drogą telefoniczną przez
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 15.12.2016 r.

Taryfa 01.07.2016 – 30.06.2017

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2015 – 30.06.2016

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2014 – 30.06.2015

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2013 – 30.06.2014

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Zarządzenie Nr 13/2013

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Polanicy-Zdroju

Tekst jednolity opracowany na podstawie:
Uchwały nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 roku
Uchwały nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie:
Zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.

Uchwały zostały zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
1. Uchwała Nr XXXVIII/270/2005 w Nr 2 z dnia 09.01.2006 r. poz. 44
2. Uchwała Nr XXV/143/2012 w dniu 30.01.2013 r. poz. 650

Taryfa 01.07.2012 – 30.06.2013

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Uchwała Nr IX/38/2011

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarządzenie Nr 23/2011

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 10 marca 2011 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 04/2010

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 4 stycznia 2010 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 21/2009

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 26 lutego 2009 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 115/2007

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2007 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Uchwała Nr VIII/36/2007

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 maja 2007 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/36/2007

Załącznik:  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/271/2005

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2005 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXVIII/270/2005

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2005 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.

Zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Nr 2 z dnia 09.01.2006 r poz. 44 wydanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Załączniki do Uchwały Nr XXXVIII/270/2005

Załącznik nr 1:  Wniosek o określenie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Załącznik nr 2:  Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
Załącznik nr 3:  Cennik opłat stosowany przez miejski zakład komunalny w polanicy-zdroju, za czynności nie objęte opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zarządzenie Nr 35/2004

Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
z dnia 10 maja 2004 r

w sprawie:
Zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

Zarządzenie Nr 34/2004

Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
z dnia 10 maja 2004 r

w sprawie:
Ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowanie odpadów wwożonych na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Polanicy-Zdroju.