Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Dostawa samochodu ciężarowego
MZK

Polanica-Zdrój, 16.12.2022 r.

Dostawa samochodu w ramach leasingu

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 26000 kg.
Link do Platformy E-zamówienia, na której będą udostępniane dokumenty zamówienia oraz wszelkie informacje
związane z postępowaniem:
 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-01338acc-7ace-11ed-94da-6ae0fe5e7159