Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

1

2

Polanica-Zdrój, 12.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Leasing używanego pojazdu bazowego
z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., z opcją wykupu”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zamiatarka 2

Polanica-Zdrój, 10.06.2015 r.U

WAGA ZMIANA CEN! Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.07.2015 r.
wchodzi nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój.
Z nowymi cenami można zapoznać sie na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Z całością Taryfy w formacie pdf można zapoznać sie na podstronie DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 08.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż: samochodu ciężarowego Mercedes-Benz 1827 oraz zabudowę haka typ RK 13.55
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż Mercedesa, haka

Polanica-Zdrój, 03.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na "Leasing używanego
pojazdu bazowego z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z opcją wykupu".
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zamiatarka 2

Polanica-Zdrój, 04.05.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opłatę za użyczenie wraz z obsługą części
Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1
w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój przez Zamawiającegou”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Stacja przeładunkowa

Polanica-Zdrój, 01.04.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na opłatę za użyczenie wraz z obsługą
części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za przyjęcie
i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój
przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Stacja przeładunkowa

Polanica-Zdrój, 27.01.2015 r.Z

DNIEM DZISIEJSZYM WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NAKLEJONYCH
KODÓW KRESKOWYCH, NIE BĘDĄ ODBIERANE Z NIERUCHOMOŚCI
.

Polanica-Zdrój, 08.01.2015 r.J

ak co roku w styczniu gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
popiera tę piękną ideę i serdecznie zaprasza na Miejski 23. Finał WOŚP w dniu 11 stycznia 2015 r.

WOŚP

Polanica-Zdrój, 27.10.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Instalacja grzewcza

Polanica-Zdrój, 20.10.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ogłasza wszczęcie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Instalacja grzewcza

Polanica-Zdrój, 29.07.2014 r.Z

 waga!
Zmiana w harmonogramie wywozu odpadów od PONIEDZIAŁKU 4 SIERPNIA 2014 r.
Z nowym harmonogramem można zapoznać się na podstronie prawie Wszystkie informacje o wywozie odpadów...
Ulotki informujące o zmianach będą dostarczone do skrzynek pocztowych.
Zmianie ulega dzień tygodnia wywozu odpadów dla poszczególnych ulic.

Polanica-Zdrój, 04.06.2014 r.Z

 dniem 01.07.2014 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 30.04.2014 r.Z

 dniem 01.04.2014 r. nastąpiła zmiana cennika świadczonych usług
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. Z nowymi stawkami można
zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Usługi

Polanica-Zdrój, 17.03.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Nadzór inwestorski

Polanica-Zdrój, 04.03.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji
do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków
w Szalejowie Górnym. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Budowa kompostowni 3

1

2