Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN
12

3

 
Polanica-Zdrój, 18.05.2020 r.

WYSTAWKA

Polanica-Zdrój, 30.04.2020 r.I

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY PRACY MZK

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje, że od 4 maja 2020 r.
otwiera się na interesantów, ale pod pewnymi obostrzeniami:

- sprawę załatwia tylko JEDNA osoba, reszta czeka na swoją kolejkę przed biurowcem

- osoba ta musi posiadać maseczkę lub inne zabezpieczenie chroniące usta i nos

- po wejściu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk, automat do dezynfekcji znajduje się przy BOK


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju od 04.05.2020 r. będzie czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w soboty w godz. 8:00-13:00. Jednocześnie informujemy, że od
04.05.2020 r. przywracamy obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami
UWAGA! OD 11.05.2020 R. WORKI BEZ KODÓW NIE BĘDĄ ODBIERANE
Kody i worki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2 lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Od 04.05.2020 r. dla klientów zostaje otwarty Oddział Wodociągów i Kanalizacji od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00
Interesanci będą przyjmowani POJEDYNCZO w biurze Oddziału w Szalejowie Górnym 151 (oczyszczalnia ścieków).
Zostaje też wznowiony odczyt wodomierzy przez odczytywacza.

Prezes Zarządu
Jacek Tyniec

 
Polanica-Zdrój, 30.03.2020 r.

WYSTAWKA

Polanica-Zdrój, 11.03.2020 r.I

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY MZK

  Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa (COVID-19),
mając na względzie komunikaty Wojewody Dolnośląskiego,
sztabu kryzysowego Starostwa Powiatu Kłodzkiego oraz
Zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 11.03.2020 r.
w trosce o Państwa bezpieczeństwo, MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
od dnia 12.03.2020 r. do   O D W O Ł A N I A
pracuje ale bez przyjmowania interesantów.

Wszelkie sprawy można załatwiać drogą telefoniczną i elektroniczną:

Biuro Obsługi Klienta - 74 865 17 70, 74 865 17 80, mzk@mzk-polanica.pl

Oddział Wodociągów i Kanalizacji - 74 868 13 94, lukasz.misiak@mzk-polanica.pl

Oddział Oczyszczania Miasta - 74 868 14 84, robert.szymkiewicz@mzk-polanica.pl

Odpady segregowane będą wywożone bez konieczności oznakowania kodami, natomiast
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Polnej 1 nie będzie przyjmował odpadów.

Odbiór dodatkowych worków po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym:
74 865 17 17 Biuro Obsługi Klienta
74 865 17 80 Sekretariat

  Zawieszamy fizyczne odczytywanie wodomierzy. Prosimy o podawanie stanów przez stronę internetową MZK

PODAJ ODCZYT WODOMIERZY

lub e-mailem katarzyna.jaroszewicz@mzk-polanica.pl. W przypadku braku odczytu będziemy fakturować zużycie
na podstawie poprzedniego okresu odczytowego.


Prezes Zarządu

Polanica-Zdrój, 20.01.2020 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Ubezpieczenie mienia i OC

Polanica-Zdrój, 22.10.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki
oraz minikoparki wraz z dodatkowym osprzętem

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące ->Zakup koparek

Polanica-Zdrój, 27.09.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące ->Zakup paliw 2

Polanica-Zdrój, 18.07.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.08.2019 r.
zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy miejskiej Polanica-Zdrój
, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.41.2019.PK z dnia 16.07.2019 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

Polanica-Zdrój, 21.06.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące ->Zakup paliw

Polanica-Zdrój, 21.06.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdrój poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Rozwiązania GIS 3D

Polanica-Zdrój, 26.04.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego zlokalizowanego”
przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Projekt przebudowy

12

3