Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
1

2

Polanica-Zdrój, 26.04.2019 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Usługa polegająca na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych decyzji i pozwoleń na wykonanie robót budowlanych pt:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania „Gimnazjum im. dr. J. Matuszewskiego zlokalizowanego”
przy ulicy Zdrojowej 32 na działce ewidencyjnej o numerze 120 na Internat szkolny

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Projekt przebudowy

Polanica-Zdrój, 03.07.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Urządzenia parkingowe 2

Polanica-Zdrój, 26.06.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 1.100.000 PLN na realizację dwóch zadań pn.:
1) Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
2) Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju”
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące ->Udzielenie kredytu

Polanica-Zdrój, 11.06.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy
ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Urządzenia parkingowe

Polanica-Zdrój, 05.06.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 09.06.2018 r.
zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój
, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.45.2018.PK z dnia 15.05.2018 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

Polanica-Zdrój, 18.05.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w drugim przetargu nieograniczonym
na zadanie: Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Budowa parkingu

Polanica-Zdrój, 19.04.2018 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Budowa parkingu

Polanica-Zdrój, 25.09.2017 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa ciągnika fabrycznie nowego dla potrzeb komunalnych.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Dostawa ciągnika

Polanica-Zdrój, 20.06.2017 r.Z

Z dniem 01.07.2017 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 15.03.2017 r.R

RADA MIEJSKA W POLANICY-ZDROJU UCHWAŁĄ NR II/11/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
wprowadziła dodatkowe odpłatne usługi świadczone przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości obsługiwanych.
Płatność za usługę uiszcza się na indywidualne konto bankowe przypisane każdemu właścicielowi nieruchomości
lub na konto główne Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
Do pobrania UCHWAŁA NR II/11/2017
(FORMULARZ - Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkową usługę świadczoną przez gminę Polanica-Zdrój
w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz zagospodarowania tych odpadów)

Polanica-Zdrój, 27.02.2017 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: "Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym"
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Obsługa bankowo-kasowa

Polanica-Zdrój, 06.02.2017 r.C

Choinki po drzewkach świątecznych proszę wystawiać obok boksów lub pojemników na śmieci.
Będą one sukcesywnie wywożone wraz z odpadami biodegradowalnymi.

Polanica-Zdrój, 30.12.2016 r.Z

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzony indywidualny kod klienta. Kod ten umożliwia pozyskanie
informacji związanych z umową i usługami dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez telefon.
Z Regulaminem można zapoznać się na podstronie DOKUMENTY -> Regulaminy
Oświadczenie o przydzieleniu/wycofanie/zmianie kodu można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Druki do pobrania Druk 6a, 6b, 6c

Polanica-Zdrój, 25.10.2016 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
Zakup w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu śmieciarki z myjką do ciśnieniowego mycia pojemników
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zakup śmieciarki

Polanica-Zdrój, 24.06.2016 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltanicznej oraz termomodernizację budynków.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Wykonanie dokumentacji

Polanica-Zdrój, 03.06.2016 r.Z

Z dniem 01.07.2016 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 12.05.2016 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zakup paliw

Polanica-Zdrój, 22.01.2016 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Ubezpieczenie mienia i OC

Polanica-Zdrój, 18.12.2015 r.I

Informujemy, że na podstronie Wszystkie informacja o wywozie odpadów komunalnych można zapoznać się
z nowym harmonogramem na wywóz odpadów komunalnych oraz popiołu na 2016 rok.

Polanica-Zdrój, 07.09.2015 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż działki

Polanica-Zdrój, 17.07.2015 r.M

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż działki

1

2