Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

Wykaz stawek stosowanych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

PRZEGLĄDANIE STAWEK ARCHIWALNYCH

TARYFA NA OKRES 3 LAT OBOWIĄZUJĄCA OD 09.06.2018 DO 08.06.2021 ROKU


Taryfa na okres od 09.06.2018 do 08.06.2019 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,375,80zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,449,12zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
4,785,16zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,155,56zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,254,59zł/m³


Taryfa na okres od 09.06.2019 do 08.06.2020 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,445,88zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,579,26zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
4,895,28zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,215,63zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,314,65zł/m³


Taryfa na okres od 09.06.2020 do 08.06.2021 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,525,96zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,709,40zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
5,005,40zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,265,68zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,374,72zł/m³Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.
Zaopatrzenie w wodę:
 
 
  1.1.  GRUPA 1
gospodarstwa domowe, właściciele, wspólnoty, zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, hotele, pensjonaty, sklepy, zakłady usługowe i przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki i budynki usługowe i inne, zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych i pożarowych
rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego
  1.2.  GRUPA 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych, właściciele, wspólnoty, zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Budynki mieszkalne wielorodzinne, hotele, pensjonaty, sklepy, zakłady usługowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki i budynki usługowe i inne, zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych i pożarowych
rozliczane w oparciu o wodomierze lokalowe i dodatkowe
  1.3.  GRUPA 3
gospodarstwa domowe oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych
Lokale mieszkalne i użytkowe zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych
rozliczane w oparciu o wskazania normy zużycia (ryczałty)
2.
Odprowadzanie ścieków:
 
 
  2.1.  GRUPA 4
gospodarstwa domowe, właściciele, wspólnoty, zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego, lokalowego, dodatkowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Na podstawie Decyzji:
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.45.2018.PK z dnia 15.05.2018 r.)

Stawki opłat za przyłączenie podmiotów do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Lp.WyszczególnienieStawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
Jednostka
miary
1.Przyłączenie do sieci wodociągowej200,00246,00zł/przył.
2.Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej100,00123,00zł/przył.
3.Przyłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej (jednocześnie)
250,00307,50zł/przył.

Przyjmowanie odpadów
na stację przeładunkową
(PKWiU 38.21.10.0)
Lp.Usługajednostka
miary
cena
netto
stawka
VAT
wartość
VAT
cena
brutto
1.Komunalnych zmieszanycht280,008%22,40302,40
2.Posegregowanych nadających się do recyklingut75,008%6,0081,00
3.Ziemi, kamieni i gruzt110,008%8,80118,80
4.Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowet280,008%22,40302,40
5.Wielkogabarytowycht300,008%24,00324,00
6.Papy z pokryć dachowycht425,008%34,00459,00

Cennik opłat za ścieki
za zrzut ścieków do stacji zlewnej na oczyszczalni (PKWiU 90.01.11)
Lp.Rodzaj opłatyJednostka
miary
Cena
netto
Cena
brutto
1.5 x opłata za ścieki wg obowiązującej taryfy
od 09.06.2018 r. do 08.06.2019 r.
21,25 zł22,95 zł
2.5 x opłata za ścieki wg obowiązującej taryfy
od 09.06.2019 r. do 08.06.2020 r.
21,55 zł23,27 zł
3.5 x opłata za ścieki wg obowiązującej taryfy
od 09.06.2020 r. do 08.06.2021 r.
21,85 zł23,60 zł

Wyciąg z Cennika produktów i usług zatwierdzony Uchwałą Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r.