Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

Wykaz archiwalnych stawek stosowanych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

POWRÓT DO STAWEK BIEŻĄCYCH

TARYFA NA OKRES 3 LAT OBOWIĄZUJĄCA OD 09.06.2018 DO 08.06.2021 ROKU

Taryfa na okres od 09.06.2018 do 08.06.2019 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,375,80zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,449,12zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
4,785,16zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,155,56zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,254,59zł/m³

Taryfa na okres od 09.06.2019 do 08.06.2020 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,445,88zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,579,26zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
4,895,28zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,215,63zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,314,65zł/m³

Taryfa na okres od 09.06.2020 do 08.06.2021 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
Jednostka
miary
012345
1Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,525,96zł/m³
2Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
8,709,40zł/odbiorcę
/miesiąc
3Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
5,005,40zł/odbiorcę
/miesiąc
4Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
5,265,68zł/odbiorcę
/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty brutto
  Jednostka  
miary
012345
1Grupa 4cena za odebrane
ścieki
4,374,72zł/m³


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,23 zł5,65 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
8,14 zł8,79 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,49 zł4,85 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,20 zł5,62 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
4,12 zł4,45 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
5,07 zł5,48 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
7,81 zł8,43 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,28 zł4,62 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,28 zł5,70 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,95 zł4,27 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
4,18 zł4,51 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
7,05 zł7,61 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,23 zł5,65 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,32 zł4,67 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,83 zł4,14 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
3,76 zł4,06 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
7,05 zł7,61 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,07 zł5,48 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,08 zł4,41 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,60 zł3,89 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
3,80 zł4,10 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
7,12 zł7,69 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,48 zł5,92 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,16 zł4,49 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,60 zł3,89 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2012 do 30.06.2013 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
3,59 zł3,88 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
8,22 zł8,88 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,73 zł6,19 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,12 zł5,53 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,31 zł3,57 zł


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2011 do 30.06.2012 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
cena za
dostarczoną wodę
3,40 zł3,67 zł
2.Grupa 1stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
7,54 zł8,14 zł
3.Grupa 2stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
5,08 zł5,49 zł
4.Grupa 3stawka opłaty
abonamentowej
odbiorca
/m-c
4,37 zł4,72 zł
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki
Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieJednostka
miary
Stawka
opłaty
netto
Stawka
opłaty
brutto
1.Grupa 4cena za
odebrane ścieki
3,18 zł3,43 zł