Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

T A R Y F A   O P Ł A T


PARKINGI SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO - 3,00 zł/godz. parkowania obowiązuje we wszystkie dni tygodnia
— parking przy ul. Dąbrowskiego zwolniony z opłaty do 30 min. na czas załatwienia spraw w Urzędzie Miasta


PARKINGI SYSTEMU OTWARTEGO - 3,00 zł/godz. parkowania obowiązuje we wszystkie dni tygodnia w godz. od 8.00 do 20.00

O P Ł A T Y   A B O N A M E N T O W E


PARKINGI SYSTEMU OTWARTEGO

1. Abonament dla mieszkańców Polanicy-Zdroju — opłata 60,00 zł/rok

2. Abonament dla osób dojeżdżających do pracy w Polanicy-Zdroju:


Zagubienie karty/wydanie duplikatu dla ww. abonamentów — opłata 50,00 złPARKINGI SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO

1. Abonament dla osób dojeżdżających do pracy w Polanicy-Zdroju:

2. Abonament dla pozostałych użytkowników:


Zagubienie karty/wydanie duplikatu dla ww. abonamentów — opłata 50,00 złGDZIE WYKUPIĆ ABONAMENT

Formalności związane z wykupieniem abonament parkingowego
należy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowej 2, 57-320 Polanica-Zdrój
tel: 74 865 17 70 lub 74 865 17 78
nr rachunku bankowego 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747

Wnioskodawca składając wniosek wskazuje wybraną opcje abonamentuDOKUMENTY DO POBRANIA

W Y K A Z   P A R K I N G Ó W
zarządzanych przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2, 57-320 Polanica-Zdrój


PARKINGI SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO
(z bramkami wjazdowo-wyjazdowymi)


PARKING PRZY UL. DĄBROWSKIEGO

Wyświetl większą mapęPARKINGI SYSTEMU OTWARTEGO
(bez bramek wjazdowo-wyjazdowych)


PARKING PRZY UL. BYSTRZYCKIEJ

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. CHROBREGO

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. HARCERSKIEJ

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. JANA PAWŁA II

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. LIPOWEJ

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. SPACEROWEJ

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY UL. TRANZYTOWEJ

Wyświetl większą mapę

PARKING PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO - UL. ZDROJOWA

Wyświetl większą mapę