Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

Uchwał Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie zmiany

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr I/4/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.02.2019 r. poz. 942

Uchwał Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr XIV/92/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 roku,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.01.2019 r. poz. 181

Taryfa 09.06.2018 – 08.06.2021

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój

Wprowadzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.45.2018.PK z dnia 15.05.2018 r.)

Taryfa 01.07.2017 – 30.06.2018

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Uchwała Zarządu MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

Regulamin udostępniania danych drogą telefoniczną przez
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 15.12.2016 r.

Taryfa 01.07.2016 – 30.06.2017

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2015 – 30.06.2016

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2014 – 30.06.2015

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Taryfa 01.07.2013 – 30.06.2014

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Zarządzenie Nr 13/2013

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Polanicy-Zdroju

Tekst jednolity opracowany na podstawie:
Uchwały nr XXXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 roku
Uchwały nr XXV/143/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie:
Zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.

Uchwały zostały zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego:
1. Uchwała Nr XXXVIII/270/2005 w Nr 2 z dnia 09.01.2006 r. poz. 44
2. Uchwała Nr XXV/143/2012 w dniu 30.01.2013 r. poz. 650

Taryfa 01.07.2012 – 30.06.2013

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Wprowadzona na podstawie art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)

Uchwała Nr IX/38/2011

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 maja 2011 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarządzenie Nr 23/2011

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 10 marca 2011 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 04/2010

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 4 stycznia 2010 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 21/2009

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 26 lutego 2009 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 115/2007

Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju
z dnia 27 grudnia 2007 r

w sprawie:
Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój.

Uchwała Nr VIII/36/2007

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 31 maja 2007 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/36/2007

Załącznik:  Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/271/2005

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2005 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXVIII/270/2005

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
z dnia 14 grudnia 2005 roku.

w sprawie:
Zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polanicy-Zdroju.

Zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Nr 2 z dnia 09.01.2006 r poz. 44 wydanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Załączniki do Uchwały Nr XXXVIII/270/2005

Załącznik nr 1:  Wniosek o określenie warunków dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Załącznik nr 2:  Wniosek o odbiór techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
Załącznik nr 3:  Cennik opłat stosowany przez miejski zakład komunalny w polanicy-zdroju, za czynności nie objęte opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zarządzenie Nr 35/2004

Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
z dnia 10 maja 2004 r

w sprawie:
Zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

Zarządzenie Nr 34/2004

Burmistrza Miasta Polanicy Zdroju
z dnia 10 maja 2004 r

w sprawie:
Ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowanie odpadów wwożonych na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Polanicy-Zdroju.