Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
PARKINGI
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty
 Zestawienie archiwalnych ››
MZK

Polanica-Zdrój, dn. 07.07.2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż środków trwałych

L.p.Nazwa środka trwałegoilośćRok produkcjiMinimalna cena sprzedaży bruttoDodatkowe informacje
1Mercedes-Benz 18271199580 000,00 zł- samochód ciężarowy do wywozu odpadów z zabudową haka
- pojemność/moc silnika 10 964 cm3/200 kW
- dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg
- dopuszczalna ładowność 10 320 kg
- masa własna 7680 kg
-układ napędu 4x2
- liczba miejsc 2
- zamontowany dźwignik przewoźny o napędzie hydraulicznym typ HKS 6.1 z 2009 roku, udźwig 6000 kg, sterowny ręcznie z kabiny kierowcy lub awaryjnie (operator stoi na ziemi po lewej stronie pojazdu)
2Zabudowa haka1199620 000,00- typ RK 13.55
- udźwig 14 000 kg
- producent F.X. Meiller

UZASADNIENIE
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Prezes Zarządu
( — )
Jacek Tyniec

PRZETARG

DOKUMENTY DO POBRANIA

  1. Załącznik 1 - OFERTA
  2. Załącznik 2 - PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY