Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230 • kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl

CERTYFIKAT 2016 - 2019

Certyfikat ISO Certyfikat ISO Certyfikat ISO

CERTYFIKAT 2013 - 2016

Certyfikat ISO Certyfikat ISO Certyfikat ISO

CERTYFIKAT 2010 - 2013

Certyfikat ISO Certyfikat ISO Certyfikat ISO