Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Powrót do strony głównej
WODOMIERZ

Odczyty wodomierzy

Dane zgłaszającego odczyty wodomierzy nr-ewid. klienta można odczytać z faktury FW/03/01234/2020
Odczyt wodomierza 1. *
,
Odczyt wodomierza 2.
,
Odczyt wodomierza 3.
,
obrazek kod liczbowy
 

 
* - pola wymagane

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości z nr-ewid na adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych e-mail iod@mzk-polanica.pl, lub dostarczone osobiście do siedziby Spółki. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych, na adres iod@mzk-polanica.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu naliczenia opłaty za wodę zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.