Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Cennik produktów i usług świadczonych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

.: Cennik produktów i usług :.
Lp.UsługaKlasyfikacja
PKWiU 2008
jednostka
miary
cena
netto
stawka
VAT
wartość
VAT
cena
brutto
Wynajem pojazdów
1.Piaskarka49.41.20.0godz.260,0023%59,80319,80
2.Polewarka49.41.20.0godz.255,0023%58,65313,65
3.Ciężarówka: wywrotka 5t, VW LT, PIAGGIO, KIA49.41.20.0godz.86,0023%19,78105,78
4.Renault Master49.41.20.0godz.86,0023%19,78105,78
5.Nissan Cabstar49.41.20.0godz.107,0023%24,61131,61
Wynajem maszyn budowlanych
6.Koparko-ładowarka      
6.1.roboty ziemne43.12.12.0godz.130,0023%29,00159,90
6.2.roboty ziemne z młotem hydraulicznym43.12.12.0godz.200,0023%46,00246,00
7.Minikoparka      
7.1.roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi43.12.12.0godz.120,0023%27,60147,60
7.2.dojazd km6,5023%1,508,00
8.Stopa wibracyjna43.12.12.0godz.50,0023%11,5061,50
9.Piła do asfaltu42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
10.Ubijarka spalinowa42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
11.Młot udarowy42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
12.Motopompa HONDA wypompowywanie wody zanieczyszczonej, szlamu42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
13.Agregat prądotwórczy42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
14.Zgrzewarka elektro-oporowa42.21.22.0godz.150,0023%34,50184,50
Wynajem nieruchomości
15.Warsztat68.20.12.0godz.43,0023%9,8952,89
16.Korzystanie z kanału zewnętrznego68.20.12.0godz.22,0023%5,0627,06
17.Usługi parkingowe      
17.1.parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta
lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe do 2,5 t,
małe maszyny budowlane)
52.21.24.08 godz.22,0023%5,0627,06
17.2.parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta
lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe i ciężarowe
powyżej 2,5 t, duże maszyny budowlane)
52.21.24.08 godz.32,0023%7,3639,36
17.3.parkowanie pojazdów na parkingach otwartych52.21.24.0godz.2,4423%0,563,00
17.4.parkowanie pojazdów na parkingach zamkniętych52.21.24.0godz.2,4423%0,563,00
Usługi z zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych
18.Koszenie kosą spalinową terenów zielonych81.30.10.0godz.107,008%8,56115,56
19.Koszenie kosiarką ciągnikową terenów zielonych81.30.10.0godz.165,008%13,20178,20
20.Cięcie żywopłotu81.30.10.0godz.135,008%10,80145,80
21.Rozdrabnianie odpadów zielonych81.30.10.0godz.107,008%8,56115,56
21.1.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój km8,0023%1,849,84
22.Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania
i polewania dróg, chodników, placów i podwórek
81.29.12.0m20,468%0,040,50
23.Oczyszczanie chodników letnie (całosezonowe) usługa w zakresie zamiatania
i polewania dróg, chodników, placów i podwórek
81.29.12.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
24.Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania
dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0m20,938%0,071,00
25.Oczyszczanie chodników zimowe (całosezonowe) usługi w zakresie posypywania
dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
26.Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania81.29.12.0m20,568%0,040,60
27.Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne) usługa w zakresie posypywania
piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0m21,118%0,091,20
28.Oczyszczanie sprzętem specjalistycznym81.29.12.0godz.193,008%15,44208,44
29.Oczyszczanie zamiatarką samojezdną81.29.12.0godz.240,008%19,20259,20
30.Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową81.29.12.0godz.193,008%15,44208,44
31.Usługi polewarką w zakresie polewania dróg, chodników, placów i podwórek81.29.12.0godz.240,008%19,20259,20
32.Dowóz wody polewarką (+ koszt wody)36.00.20.0godz.240,008%19,20259,20
33.Ciągnik z pługiem usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów,
podwórek piaskiem i solą
81.29.12.0godz.193,008%15,44208,44
34.Piaskarka usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów,
podwórek piaskiem i solą
81.29.12.0godz.270,008%21,60291,60
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
35.Wywóz odpadów z nieruchomości:      
35.1.tzw. pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych38.11.21.0m3265,008%21,20286,20
35.2.posegregowanych nadających się do recyklingu38.11.11.0m3210,008%16,80226,80
35.3.takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy      
35.3.1.- ziemia, kamienie i gruz38.11.21.0t260,008%20,80280,80
35.3.2.- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe38.11.21.0t460,008%36,80496,80
35.4.wielkogabarytowych (bez załadunku)38.11.21.0t1 300,008%104,001 404,00
35.5.papy z pokryć dachowych38.11.21.0t1 300,008%104,001 404,00
35.6odpady biodegradowalne38.11.21.0m3210,008%16,80226,80
36.Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową:      
36.1.komunalnych zmieszanych38.21.10.0t680,008%54,40734,40
36.2.posegregowanych nadających się do recyklingu38.21.10.0t630,008%50,40680,40
36.3.takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy
(dla terenów zamieszkałych - 1 t /1 raz w roku bezpłatnie)
      
36.3.1.- ziemia, kamienie i gruz38.21.10.0t250,008%20,00270,00
36.3.2.- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe38.21.10.0t440,008%35,20475,20
36.4.wielkogabarytowych38.21.10.0t850,008%68,00918,00
36.5.papy z pokryć dachowych38.21.10.0t1 250,008%100,001 350,00
36.6.opony samochodowych do samochodów osobowych (dostawa powyżej 4 szt.)38.11.53.0szt.10,008%0,8010,80
36.7.opony samochodowych do samochodów ciężarowych38.11.53.0szt.30,008%2,4032,40
37.Wynajem kontenera KP-7 (w ramach wywozu odpadów)      
37.1.do 48 godz. w cenie
wywozu
    
37.2.powyżej 48 godz. 24 godz.10,0023%2,3012,30
38.Usługi w zakresie mycia pojemników na odpady komunalne      
38.1.Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l
(wykonywane w trakcie usługi odbioru odpadów)
38.11.21.0poj.38,008%3,0441,04
38.2.Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l
(wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie)
81.29.11.0poj.38,0023%8,7446,74
38.3.Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l
(wykonywanie w trakcie usługi odbioru odpadów)
38.11.21.0poj.16,008%1,2817,28
38.4.Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l
(wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie)
81.29.11.0poj.16,0023%3,6819,68
Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej
39.Wywóz nieczystości płynnych      
39.1.Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ekologicznych
w dni robocze w godz. 7.00-15.00
37.00.12.0m340,008%3,2043,20
39.2.Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego do 2,5 m3 (ryczałt)37.00.12.01 kurs100,008%8,00108,00
39.3.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój37.00.12.0km6,508%0,527,02
40.Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy      
40.1.udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze pół godziny pracy
w dni robocze w godz. 7.00-15.00
37.00.11.0godz.180,008%14,40194,40
40.2.udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następne
rozpoczęte pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00
37.00.11.0godz.140,008%11,20151,20
40.3.udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poza godzinami pracy Spółki37.00.11.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
40.4.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój37.00.11.0km6,508%0,527,02
Usługi budowlane i remontowe na sieci wod-kan
41.Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan 150,0023%11,5061,50
41.1Uzgodnienie dokumentacji technicznej 1100,0023%23,00123,00
42.Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (jednocześnie) 1250,0023%57,50307,50
42.1.Przyłączenie do sieci wodociągowej 1200,0023%46,00246,00
42.2.Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 1100,0023%23,00123,00
43.Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 1100,0023%23,00123,00
44.Wykonanie wyceny robót wg kalkulacji
indywidualnej
    
45.Budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych36.00.20.0
37.00.11.0
wg kalkulacji
indywidualnej
    
46.Diagnozowanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym za pomocą korelatora42.21.22.01150,0023%34,50184,50
47.Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych36.00.20.0
37.00.11.0
wg kalkulacji
indywidualnej
    
48.Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego
oraz ponowne włączenie
 1240,0023%55,20295,20
49.Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej 1 pomiar150,0023%34,50184,50
50.Dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych36.00.20.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
51.Nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.49.41.20.01100,0023%23,00123,00
Usługi w zakresie obsługi wodomierzy
52.Montaż wodomierza na przygotowanym podejściu zgodnym z Regulaminem
dostarczania wody (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego):
      
52.1.ø 15÷40 mm w lokalach mieszkalnych 160,0023%13,8073,80
52.2.ø 15÷40 mm w pozostałych obiektach 165,0023%14,9579,95
52.3.ø 50÷100 mm w budynkach mieszkalnych 170,0023%16,1086,10
52.4.ø 50÷100 mm w pozostałych obiektach 175,0023%17,2592,25
52.5.powyżej ø100 mm 180,0023%18,4098,40
53.Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika wg kalkulacji
indywidualnej
    
54.Oplombowanie wodomierza 150,0023%11,5061,50
55.Oplombowanie wodomierza z powodu zerwania lub uszkodzenie plomb 1170,0023%39,10209,10
56.Ekspertyza stanu technicznego wodomierza wg kalkulacji
indywidualnej
    
57.1Odczyt wodomierza dodatkowego (np. ogrodowego)
wykonywany wraz z odczytem wodomierza głównego
36.00.20.01 odczyt4,508%0,364,86
57.2Dodatkowy odczyt wodomierza wykonywany na indywidualne zlecenie36.00.20.01 odczyt30,008%2,4032,40
Instalacja stabilizacji tlenowej
58.Skratki - kod odpadu 19 08 0138.21.10.0t500,008%40,00540,00
59.Zawartość piaskowników - kod odpadu 19 08 0238.21.10.0t500,008%40,00540,00
60.Komunalne osady ściekowe - kod odpadu 19 08 0538.21.10.0t450,008%36,00486,00
61.Selektywnie zbierane odpady zielone i inne bioodpady, wraz z innymi
odpadami ulegającymi biodegradacji, przewidziane do przetworzenia
38.11.11.0t350,008%28,00378,00
 w tym:kod odpadu     
 Odpadowa masa roślinna02 01 03t350,008%28,00378,00
 Odpady z gospodarki leśnej02 01 07t350,008%28,00378,00
 Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia02 03 04t350,008%28,00378,00
 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 80t350,008%28,00378,00
 Wysłodki02 04 80t350,008%28,00378,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 05 01t350,008%28,00378,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 06 01t350,008%28,00378,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 07 04t350,008%28,00378,00
 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary02 07 80t350,008%28,00378,00
 Odpady kory i korka03 01 01t350,008%28,00378,00
 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80t350,008%28,00378,00
 Drewno inne niż wymienione w 19 12 0619 12 07t350,008%28,00378,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 08t350,008%28,00378,00
 Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38t350,008%28,00378,00
 Odpady ulegające biodegradacji20 02 01t350,008%28,00378,00
 Odpady z targowisk20 03 02t350,008%28,00378,00
62.Odpady ulegające biodegradacji, inne niż selektywnie zbierane odpady zielone,
przewidziane do przetworzenia
38.11.11.0t450,008%36,00486,00
 w tym:kod odpadu     
 Odpadowa masa roślinna02 01 03t450,008%36,00486,00
 Odpady z gospodarki leśnej02 01 07t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia02 03 04t450,008%36,00486,00
 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 80t450,008%36,00486,00
 Wysłodki02 04 80t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 05 01t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 06 01t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 07 04t450,008%36,00486,00
 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary02 07 80t450,008%36,00486,00
 Odpady kory i korka03 01 01t450,008%36,00486,00
 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80t450,008%36,00486,00
 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe19 08 05t450,008%36,00486,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 08t450,008%36,00486,00
 Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38t450,008%36,00486,00
 Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne
niż wymienione w 18 01 80 (zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne
niż wymienione w 18 01 81 - kąpiele borowinowe)
ex 18 01 81t450,008%36,00486,00
63.Odpady z wycinki drzew i krzewów38.11.11.0t 8%  
KOMPOL - środek poprawiający właściwości gleby
64.KOPMPOL      
64.1.do 1 tony (3 metry przestrzenne) - ryczałt20.15.80.0ryczałt55,008%4,4059,40
64.2.powyżej 1 tony (3 mp)20.15.80.0mp17,008%1,3618,36
64.3.transport produktu wg kalkulacji
indywidualnej
 8%  
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
65.Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla odbiorców nie objętych
gminnym systemem wywozu odpadów
22.22.11.0szt.1,0023,00%0,231,23

Cennik produktów i usług obowiązujący od dnia 01.05.2018 r. zatwierdzony Uchwałą Zarządu
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r. z późniejszymi zmianami