Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

TARYFA OPŁAT


PARKINGI SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO - 3,00 zł/godz. parkowania obowiązuje we wszystkie dni tygodnia
— parking przy ul. Dąbrowskiego zwolniony z opłaty do 30 min. na czas załatwienia spraw w Urzędzie Miasta


PARKINGI SYSTEMU OTWARTEGO - 3,00 zł/godz. parkowania obowiązuje we wszystkie dni tygodnia w godz. od 8.00 do 20.00

OPŁATY ABONAMENTOWE


PARKINGI SYSTEMU OTWARTEGO

 1. Abonament dla mieszkańców Polanicy-Zdroju — opłata 70,00 zł/rok
 2. Abonament dla osób dojeżdżających do pracy w Polanicy-Zdroju:
  • ryczałt miesięczny — opłata 60,00 zł
  • ryczałt roczny — opłata 600,00 zł

Zagubienie karty/wydanie duplikatu dla ww. abonamentów — opłata 50,00 złPARKINGI SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO

 1. Abonament dla osób dojeżdżających do pracy w Polanicy-Zdroju:
  • ryczałt miesięczny — opłata 70,00 zł
  • ryczałt roczny — opłata 700,00 zł
 2. Abonament dla pozostałych użytkowników:
  • postój do   7 dni — opłata 100,00 zł
  • postój do 14 dni — opłata 130,00 zł
  • postój do 28 dni — opłata 150,00 zł

Zagubienie karty/wydanie duplikatu dla ww. abonamentów — opłata 50,00 złGDZIE WYKUPIĆ ABONAMENT

Formalności związane z wykupieniem abonament parkingowego
należy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowej 2, 57-320 Polanica-Zdrój
tel: 74 865 17 70 lub 74 865 17 78
nr rachunku bankowego 19 1020 3668 0000 5102 0463 0747

Wnioskodawca składając wniosek wskazuje wybraną opcje abonamentuDOKUMENTY DO POBRANIA

WYKAZ PARKINGÓW


Systemu zamkniętego
z bramkami wjazdowo-wyjazdowymi

UL. DĄBROWSKIEGO
wyświetl większą mapę

Systemu otwartego
bez bramek wjazdowo-wyjazdowych

UL. BYSTRZYCKA
wyświetl większą mapę

UL. CHROBREGO
wyświetl większą mapę

UL. HARCERSKA
wyświetl większą mapę

UL. JANA PAWŁA II
wyświetl większą mapę

UL. LIPOWA
wyświetl większą mapę

UL. SPACEROWA
wyświetl większą mapę

UL. TRANZYTOWA
wyświetl większą mapę

AL. WOJSKA POLSKIEGO
wyświetl większą mapę