Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
ANKIETA
= OGŁOSZENIA =
-----------------------------------------------------------------
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
na roboty budowlane polegające na budowie instalacji
do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych
przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Budowa kompostowni 3
-----------------------------------------------------------------
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. roboty budowlane polegające na budowie
instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych
przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Nadzór inwestorski

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230

tel. 74 865 17 80 • faks 74 865 17 77 • e-mail mzk@mzk-polanica.pl
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł

RADA
Przewodniczący Rady NadzorczejArtur Nowicki Członek Rady NadzorczejJarosław Marian Surówka Członek Rady NadzorczejJanusz Kazimierz Fedak

ZARZĄD
Prezes ZarząduJacek Tyniec Członek ZarząduAnna Nurzyńska

PROKURENT
Ryszard Lis