Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
ANKIETA
1

2

Polanica-Zdrój, 25.05.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na "Leasing używanego
pojazdu bazowego z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z opcją wykupu".
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zamiatarka

1

2