Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
ANKIETA

1

Polanica-Zdrój, 01.04.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na opłatę za użyczenie wraz z obsługą
części Punktu Przeładunkowego Odpadów Komunalnych w Polanicy-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju oraz opłatę za przyjęcie
i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Polanica-Zdrój
przez Zamawiającego. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Stacja przeładunkowa

Polanica-Zdrój, 27.01.2015 r.Z

DNIEM DZISIEJSZYM WORKI NA ODPADY SEGREGOWANE, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NAKLEJONYCH
KODÓW KRESKOWYCH, NIE BĘDĄ ODBIERANE Z NIERUCHOMOŚCI
.

Polanica-Zdrój, 08.01.2015 r.J

ak co roku w styczniu gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
popiera tę piękną ideę i serdecznie zaprasza na Miejski 23. Finał WOŚP w dniu 11 stycznia 2015 r.

WOŚP

Polanica-Zdrój, 27.10.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Instalacja grzewcza

Polanica-Zdrój, 20.10.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ogłasza wszczęcie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji grzewczej
w budynku administracyjno-socjalnym, hali oraz garażach bazy MZK przy ul. Polnej 1 w Polanicy-Zdroju”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Instalacja grzewcza

Polanica-Zdrój, 29.07.2014 r.Z

 waga!
Zmiana w harmonogramie wywozu odpadów od PONIEDZIAŁKU 4 SIERPNIA 2014 r.
Z nowym harmonogramem można zapoznać się na podstronie prawie Wszystkie informacje o wywozie odpadów...
Ulotki informujące o zmianach będą dostarczone do skrzynek pocztowych.
Zmianie ulega dzień tygodnia wywozu odpadów dla poszczególnych ulic.

Polanica-Zdrój, 04.06.2014 r.Z

 dniem 01.07.2014 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 30.04.2014 r.Z

 dniem 01.04.2014 r. nastąpiła zmiana cennika świadczonych usług
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. Z nowymi stawkami można
zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Usługi

Polanica-Zdrój, 17.03.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. roboty budowlane polegające na budowie instalacji do stabilizacji
tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Nadzór inwestorski

Polanica-Zdrój, 04.03.2014 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na budowie instalacji
do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków
w Szalejowie Górnym. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Budowa kompostowni 3

1