Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230
ANKIETA
1

2

Polanica-Zdrój, 07.09.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż działki

Polanica-Zdrój, 17.07.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż działki

Polanica-Zdrój, 12.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu
nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Leasing używanego pojazdu bazowego
z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., z opcją wykupu”.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zamiatarka 2

Polanica-Zdrój, 10.06.2015 r.U

WAGA ZMIANA CEN! Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 01.07.2015 r.
wchodzi nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój.
Z nowymi cenami można zapoznać sie na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Z całością Taryfy w formacie pdf można zapoznać sie na podstronie DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

Polanica-Zdrój, 08.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż: samochodu ciężarowego Mercedes-Benz 1827 oraz zabudowę haka typ RK 13.55
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Sprzedaż Mercedesa, haka

Polanica-Zdrój, 03.06.2015 r.M

iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na "Leasing używanego
pojazdu bazowego z zamiatarką dla Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z opcją wykupu".
Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące -> Zamiatarka 2

1

2