Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
BOK
KOMUNIKATY SMS W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji z mieszkańcami. Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.
WYWÓZ ODPADÓWKOMPOLODCZYTY WODOMIERZYANKIETA

Regulamin wydawania abonamentów parkingowych na parkingi systemu otwartego

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 23.07.2019 r.
POBIERZ PLIK

Regulamin wydawania abonamentów parkingowych na parkingi systemu zamkniętego

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 23.07.2019 r.
POBIERZ PLIK

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Uchwał nr XIV/92/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9.01.2019 r. poz. 181
z późniejszymi zmianami:
Uchwał nr I/4/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu,
zamieszczona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.02.2019 r. poz. 942
POBIERZ PLIK

Regulamin parkingu zarządzanego przez
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 29.10.2018 r.
POBIERZ PLIK

Regulamin udostępniania danych drogą telefoniczną przez
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój

Uchwała Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z dnia 15.12.2016 r.
POBIERZ PLIK
≡   Projekt Mirosław Bernatowicz dla MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.   2007—2020   ≡