Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.  ul. Spacerowa 2  57-320 Polanica-Zdrój,   Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420,   kapitał zakładowy 1 599 800 zł   kapitał wpłacony 100 000 zł,   NIP 883 177 10 00   REGON 020206230

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Więcej...

Witryna wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), niewielkie tymczasowe pliki tekstowe, które zapisywane są w Twojej przeglądarce. Nie służą one identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie można ustalić Twojej tożsamości. Wkorzystywane są głównie w celu poprawy bezpieczeństwa strony i przekazywanych informacji z formularzy (odczyt wodomierzy, ankieta). Możesz zarządzać ustawieniami cookies w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój
74 865 17 80 • 74 865 17 77 • mzk@mzk-polanica.pl
BIP MZK
ANKIETA
Wszystko o odpadachstrona
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze
w godz. 7:00-15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
PODAJ ODCZYT WODOMIERZY
INFORMATOR KOMUNALNY

Nr1Nr2Nr3Nr4Nr5Nr6

KOMUNIKATY SMS

  W 2013 r. została uruchomiona usługa, w ramach ogólnopolskiego
systemu SISMS, podnosząca zasadniczo poziom bezpieczeństwa
i dająca możliwość szybkiej, bezpośredniej komunikacji
z mieszkańcami.
  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. za pomocą
SMS-ów powiadamia polaniczan o przerwach i zakłóceniach
w dostawie wody oraz przekazuje informacje dotyczące usług
świadczonych przez MZK. Usługa SMS jest bezpłatna, należy
tylko wypełnić załączony FORMULARZ i dostarczyć go do Biura
Obsługi Klienta przy ul. Spacerowej 2.

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Oferujemy w sprzedaży
produkowany przez
naszą Spółkę

ŚRODEK POPRAWIAJĄCY
WŁAŚCIWOŚCI GLEBY
• K O M P O L •

(posiadamy pozwolenie
na wprowadzenie do obrotu
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr G-583/16
z dnia 15.07.2016 roku)

CENA NETTO
17,00 zł/mp

Szczegóły oferty

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

owik info

Dyrektor ds. technicznych
Marcin Moskal

Z-ca Kierownika Oddziału
Sylwia Tarnawa
tel./faks 74 868 13 94
tel. 74 865 17 72
kom. 885 772 577
e-mail sylwia.tarnawa@mzk-polanica.pl

biurowiec

Siedzibą Oddziału jest Oczyszczalnia Ścieków w Szalejowie Górnym 151. Działalność Oddziału polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbio­rowym dostarczaniu wody dla Polnnicy-Zdroju a także częścio­wo gminy Bystrzyca Kłodzka i Szczytna. Dostarczana woda pochodzi z ośmiu ujęć wodnych typu po­wierzchniowego, drenażowego oraz głębinowego usytuowanych na obrzeżach miasta.

Praca Oddziału polega także na zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z terenu miasta Duszniki-Zdrój, Szczytna i Polanica-Zdrój. Oczyszczalnia w sposób mechaniczno-biologiczny oczyszcza ścieki. Oczyszczone ścieki odprowadza się do rzeki Bystrzyca Dusznicka. W latach 1998-2005 Oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację, w wyniku której obiekt otrzymał nowoczesną stację zlewczą, kratę ściekową, piaskowniki, wirówkę osadu ściekowego, stację PIX. Oczyszczalnia charakteryzuje się podwyższonym usuwaniem biogenów. Na terenie Oczyszczalni prowadzi się nowoczesną gospodarkę osadową polegająca na odwirowywaniu i zagęszczaniu osadu ściekowego, którego parametry umożliwiają rekultywację terenów zielonych.

oczyszczalnia

Jednocześnie Oddział zajmuje się bieżącą eks­ploatacją i konserwacją urządzeń wodno-kanaliza­cyjnych, wykonywaniem instalacji wodno-kanaliza­cyjnych, robotami w za­kresie budowy i moder­nizacji rurociągów wodno-kanalizacyjnych, usługami w zakresie wynajmu sprzę­tu budowlanego z ob­sługą operatorską oraz nadzorem i eksploatacją miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Pracownicy Oddziału sukcesywnie wymieniają starą miejską sieć wodociągową wraz z przyłączami domowymi stosując przy tym najnowocześniejszą dostępną na rynku technikę oraz materiały najwyższej jakości.

ozdoba