Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN

03.07.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Urządzenia parkingowe 2

26.06.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie:
„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w łącznej wysokości 1.100.000 PLN na realizację dwóch zadań pn.:
1) Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. J. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
2) Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju”
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Bieżące ->Udzielenie kredytu

11.06.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa i montaż urządzeń parkingowych przy ul. Dąbrowskiego 3 i parkingu otwartego przy
ul. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Urządzenia parkingowe

05.06.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje, że z dniem 09.06.2018 r.
zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
dla gminy miejskiej Polanica-Zdrój
, Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.45.2018.PK z dnia 15.05.2018 r.)
Z tabelami taryf można zapoznać się na podstronie CENNIK -> Stawki podstawowe

18.05.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w drugim przetargu nieograniczonym
na zadanie: Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Budowa parkingu

19.04.2018 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Budowa zespołu parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Dąbrowskiego 3 w Polanicy-Zdroju
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Budowa parkingu

25.09.2017 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: Dostawa ciągnika fabrycznie nowego dla potrzeb komunalnych.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Dostawa ciągnika

20.06.2017 r.

Z  dniem 01.07.2017 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

15.03.2017 r.

RADA MIEJSKA W POLANICY-ZDROJU UCHWAŁĄ NR II/11/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
wprowadziła dodatkowe odpłatne usługi świadczone przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości obsługiwanych.
Płatność za usługę uiszcza się na indywidualne konto bankowe przypisane każdemu właścicielowi nieruchomości
lub na konto główne Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
Do pobrania UCHWAŁA NR II/11/2017
(FORMULARZ - Zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkową usługę świadczoną przez gminę Polanica-Zdrój
w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz zagospodarowania tych odpadów)

27.02.2017 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na zadanie: "Kompleksowa obsługa bankowo-kasowa Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
wraz z kredytem w rachunku bieżącym"
. Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Obsługa bankowo-kasowa

06.02.2017 r.

C hoinki po drzewkach świątecznych proszę wystawiać obok boksów lub pojemników na śmieci.
Będą one sukcesywnie wywożone wraz z odpadami biodegradowalnymi.

30.12.2016 r.

Z  dniem 1 stycznia 2017 r. zostanie wprowadzony indywidualny kod klienta. Kod ten umożliwia pozyskanie
informacji związanych z umową i usługami dotyczącymi zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez telefon.
Z Regulaminem można zapoznać się na podstronie DOKUMENTY -> Regulaminy
Oświadczenie o przydzieleniu/wycofanie/zmianie kodu można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Druki do pobrania Druk 6a, 6b, 6c

25.10.2016 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
Zakup w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu śmieciarki z myjką do ciśnieniowego mycia pojemników
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup śmieciarki

24.06.2016 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltanicznej oraz termomodernizację budynków.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Wykonanie dokumentacji

03.06.2016 r.

Z  dniem 01.07.2016 r. zostaje zmieniona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Polanica-Zdrój

Z nowymi stawkami można zapoznać się na podstronie CENNIKI -> Stawki podstawowe
Zeskanowaną Taryfę można pobrać z podstrony DOKUMENTY -> Uchwały/Zarządzenia

12.05.2016 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
Zakup benzyn bezołowiowych oraz oleju napędowego dla samochodów i sprzętu eksploatowanych w MZK
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Zakup paliw

22.01.2016 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.
Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Ubezpieczenie mienia i OC

18.12.2015 r.

I nformujemy, że na podstronie Wszystkie informacja o wywozie odpadów komunalnych można zapoznać się
z nowym harmonogramem na wywóz odpadów komunalnych oraz popiołu na 2016 rok.

07.09.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż działki

17.07.2015 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek (nr 106/13 i nr 106/5). Z całością ogłoszenia można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż działki